В центрі уваги

Найцікавіше в програмі претендента на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки Анатолія Цьося (част. 1)

Найцікавіше в програмі претендента на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки Анатолія Цьося (част. 1)
Анатолій Цьось

Уже за 10 днів відбудеться подія, яка визначить курс розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на наступні роки  — вибори ректора. 20 листопада науково-педагогічний колектив та делегації від факультетів та коледжу технологій, бізнесу та права в загальній кількості 1 288 осіб обиратимуть керівника закладу вищої освіти.

На цю посаду претендує Анатолій Васильович Цьось, який з 1989 року працює в структурі університету, пройшовши шлях від викладача до першого проректора вишу.

t1.ua проаналізував програму, з якою Анатолій Цьось йде на вибори, та вибрав найцікавіші ідеї та думки.

Безумовно перше, що привертає увагу в програмі претендента це теза про необхідність «Організувати широку дискусію в структурних підрозділах із залученням громадськості Волині та депутатів різних рівнів щодо повернення назви Університету в такій редакції: «Волинський національний університет імені Лесі Українки».

За короткі 6 років Волинський державний університет пройшов шлях від національного до Східноєвропейського. Тоді ці зміни аргументували необхідністю додати вишу статусності.

Однак Анатолій Цьось вважає, що відповідно до європейської традиції назва Університету має походити від назви міста або території, де розміщений заклад вищої освіти.

«Для прикладу: Болонський університет, Оксфордський університет, Університет Сорбона в Парижі, Варшавський університет та інші. З одного боку, це дає можливість ідентифікувати Університет за його географічним розміщенням, а з іншого – здійснювати промоцію регіону в процесі міжнародної співпраці закладу вищої освіти», – переконаний претендент.

Інавгураційне відкриття 2019-2020 навчального року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
Інавгураційне відкриття 2019-2020 навчального року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Ще одна ідея варта уваги — «створити університетське видавництво». Сьогодні важко уявити університет, в якому немає такої структурної одиниці. Адже науково-педагогічний колектив університету генерує тисячі праць і було б логічним, щоб при потребі їх могло «випустити в люди» видавництво вишу.

Крім того, у програмі Анатолія Цьося вказано, що в цьому контексті потрібно взаємодіяти із засобами масової інформації, відновити випуск університетських періодичних електронних та друкованих видань.

Також у планах претендента — створити медичний факультет та відкрити військову кафедру. Зокрема, забезпечити підготовку магістрів за спеціальністю 222 «Медицина». Ліцензувати спеціальність 229 «Громадське здоров’я», започаткувати освітньо-професійні програми «Медична психологія», «Геронтологія», «Косметологія», «Дієтологія».

А  офіцерів запасу готуватимуть за освітніми програмами «Військова психологія», «Військовий переклад», «Військова журналістика» та інші.

Вручення дипломів у  Гуманітарно-Природничому університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Польща)
Вручення дипломів у Гуманітарно-Природничому університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Польща)

Приємно вразив розділ програми з назвою «Людиноцентризм». На жаль, у сучасному світі людська особистість все частіше нівелюється технологіями та меркантильними інтересами, але не можна забувати, що саме особистості змінюють цей світ.

Тому в програмі Анатолія Цьося вказано: «Найціннішим в Університеті є людський ресурс – Студент і Викладач. Тому моя програма є студенто- і викладацько-центрованою».

На думку претендента, студенти мають стати центром і рушієм розвитку громади Волині, а у виші має діяти програма сталого інвестування викладачів, які забезпечуватимуть досягнення Університетом високих результатів та отримання статусу престижного науково-навчального закладу.

Шляхи досягнення цих цілей прості:

  • співпраця з студентськими організаціями;
  • максимальне сприяння їхнім ініціативам, започаткування стипендій студентам за високі досягнення (навчальні, наукові, творчі, спортивні);
  • дотримуватись чітких та прозорих критеріїв під час підписання контрактів із викладачами;
  • удосконалити систему рейтингового оцінювання освітніх, наукових та інноваційних досягнень науково-педагогічних працівників Університету.

І, на жаль, роками залишається актуальною проблема забезпечення студентам і викладачам комфортних внутрішньоаудиторних температурних умов для проведення занять. У програмі Анатолія Цьося ця проблема - серед пріоритетних.

 ІІІ Міжнародний науковий конгрес «Історія фізичної культури і спорту народів Європи»
ІІІ Міжнародний науковий конгрес «Історія фізичної культури і спорту народів Європи»

Продовження аналізу програми читайте за тиждень – 15 листопада

 

Довідка

Цьось Анатолій Васильович

Народився 2 січня 1966 р. в с. Любохини Старовижівського району, Волинської області. Після закінчення Любохинівської середньої школи в 1983-му вступив до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичної культури. Протягом 1984 – 1986 рр. служив в армії. По закінченні служби продовжив навчання в інституті.

З 1989 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки (пізніше – Волинського державного університету імені Лесі Українки). У 1994-му в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 19 лютого 2004 р. присвоєно вчене звання «професор».

Починаючи з 2005 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, першого проректора, проректора з адміністрування і розвитку Волинського (пізніше Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). У 2006-му на підставі прилюдного захисту дисертації в Харківській державній академії фізичної культури присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту.

Працював у спеціалізованих учених радах для захисту дисертацій Волинського державного університету імені Лесі Українки, Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працював в експертній комісії з освіти Державної акредитаційної комісії України. Член, а з 2018 р. заступник голови експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України, пізніше – Міністерства освіти і науки України. Також є членом секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. З 2019 р. – голова громадської організації «Товариство історії фізичного виховання і спорту України».

За час науково-педагогічної діяльності опублікував 160 наукових праць, отримано 5 патентів й авторських свідоцтв. Науковий керівник 21дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 22 січня 2019 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Одружений. Разом з дружиною виховуємо трьох дітей.

 

Анатолій КОТЛЮК

 

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: сну ім.лесі українки, вибори, Волинь
В тему