Поради

Які документи знадобляться підприємцю, щоб відкрити депозит у банку

Які документи знадобляться підприємцю, щоб відкрити депозит у банку

Для відкриття депозиту фізичній особі-підприємцю необхідно подати в банк мінімальний пакет документів.

 

Детально перелік документів виглядає так:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, яка містить відомості про фізичну особу-підприємця (замість копій документів, що підтверджують взяття на облік в органах державної податкової служби, статистики та Пенсійного фонду України).

Якщо у Виписці з єдиного державного реєстру відсутні дані про реєстрацію в органах державної податкової служби, статистики, Пенсійного фонду України, клієнти додатково подають у банк:

- копію довідки про внесення клієнта в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

- копію довідки, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби;

- копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі Пенсійного фонду України (якщо клієнт є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

 

Копії повинні бути завірені органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

 

2. Копії документів, що підтверджують повноваження довірених осіб, які мають право розпоряджатися рахунком (при наявності довірених осіб), засвідчені нотаріально;

 

3. Документи, які є підставою для ідентифікації клієнта/довіреної особи: паспорт (або документ, що посвідчує особу), а також для фізичних осіб-резидентів документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картка платника податків/довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).

У разі відсутності у фізичної особи-резидента документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, в паспорті цієї особи повинна бути відмітка органів державної податкової служби з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Копії документів повинні бути засвідчені їх власниками і представником банку.

 

4. Анкету (бланк банку).

Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в банку відкриті рахунки, депозитний рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

 

У разі зміни документів, які були надані при відкритті попередніх рахунків, банку надаються документи, які були замінені новими, або документи, в які були внесені зміни.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, зокрема главою 9. Цей документ (далі в тексті згадуватимемо його як «інструкція») доступний з відповідними доповненнями і змінами на офіційному порталі Верховної Ради України в розділі «Законодавство».

Враховуючи визначений інструкцією перелік документів, необхідний для відкриття депозитного рахунку суб'єкту господарювання, слід зазначити, що вимоги нормативних актів, що регламентують цей процес, мають на меті забезпечити два основних напрямки: здійснення належної ідентифікації клієнта з метою недопущення використання банківської системи України для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, а також забезпечити захист інтересів суб'єктів господарювання від можливих протиправних дій його посадових або третіх осіб. Тому при перевірці поданих документів банківські працівники приділяють увагу повноваженнями осіб, які представляють вкладника, складом і структурою власників та ін.

В інструкції не тільки наведено вичерпний перелік документів, які подаються суб'єктом господарювання в банк для відкриття вкладного (депозитного) рахунку, але і обумовлені основні аспекти щодо порядку їх подання: хто може подавати документи від імені підприємства, які документи і ким вони повинні бути засвідчені, а також описано випадки, коли подання певних документів не вимагається. Так, зокрема, юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчі документи не подають. Також юридична особа, створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про його створення або здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками, при цьому подача банку примірники статуту не потрібна.

Слід зазначити, що якщо у суб'єкта господарювання вже відкриті рахунки в банку, то повторне подання документів не потрібно, однак, в залежності від того, які рахунку плануються відкривати, можуть додатково знадобитися ще деякі документи. Наприклад, це може бути рішення колегіального керівного органу про надання представнику підприємства повноважень для укладення депозитного договору, якщо це не було передбачено раніше, або інші відповідні документи.

Незважаючи на досить простий порядок відкриття депозитних рахунків суб'єктів господарювання та докладний перелік і опис необхідних документів, які наводяться в інструкції, перед візитом в банк рекомендується отримати відповідну консультацію у фахівців банку, що обслуговують депозити корпоративних клієнтів. Адже кожне підприємство, установа, організація, кожна фізична особа-підприємець є унікальними, тому порада фахівця, який щодня працює з їх документами, ніколи не завадить. Також банківські фахівці можуть дати корисну пораду щодо правильного вибору депозитної програми.

 

Документи, необхідні для відкриття депозитів, уніфіковані у всіх банках – це реєстраційні документи та документи, що підтверджують повноваження підписантів і засвідчують їх підпис. Власне, це перелік документів згідно з чинним законодавством України.

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: Бізнес, фінанси
В тему