31 Січня 2024
Новини

У Волинській ОДА визначили порядок одноразової матеріальної допомоги

У Волинській ОДА визначили порядок одноразової матеріальної допомоги

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

25 січня 2024 року                                    Луцьк                                                        № 33

 

Про затвердження Порядку

використання коштів, передбачених

в обласному бюджеті для надання

одноразової грошової матеріальної

допомоги громадянам, які опинилися

в складних життєвих обставинах,

постраждали від збройної агресії

Російської Федерації, за зверненням

до депутатів Волинської обласної ради,

та Порядку використання

коштів, передбачених в обласному бюджеті

для надання грошової допомоги

громадянам, які опинилися в складних

життєвих обставинах, та ветеранам

ОУН – УПА, жителям Волинської області, яким виповнилось 100 і більше років, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних

під час участі у Революції гідності

Зареєстровано в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції

29 січня 2024 року за № 7/497

 

Відповідно до частини першої статті 6, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2024–2028 роки, затвердженої наказом начальника Волинської обласної військової адміністрації від 16 жовтня 2023 року № 386,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждали від збройної агресії Російської Федерації, за зверненням до депутатів Волинської обласної ради, що додається.
  2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та ветеранам ОУН – УПА, жителям Волинської області, яким виповнилось 100 і більше років, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності, що додається. 
  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 04 лютого 2019 року № 54 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 11 лютого 2019 року за № 19/1773. 
  1. Юридичне управління апарату Волинської обласної державної адміністрації (Віталій Потапенко) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
  2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (Оксана Гобод) забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження.
  3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Мирославу Якимчук. 
Начальник                                                                            Юрій ПОГУЛЯЙКО

Додаток 1

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждали від збройної агресії Російської Федерації, за зверненням до депутатів Волинської обласної ради

(пункт 1 розділу ІІІ)

 

Депутату Волинської обласної ради

_______________________________________

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ депутата)

 

Від заявника:           

Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Пільгова категорія громадян:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вказати до якої категорії громадян належите)

 

Зареєстроване/задеклароване місце 

проживання (перебування) заявника:

Район                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто/ селище /

село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Поштовий індекс, вулиця, номер будинку/квартири

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактний номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(відповідні підтверджувальні документи додаються).

Даю згоду на обробку та використання персональних даних.

___________________                              ___________________________

             (дата)                                                                             (підпис заявника)

 

Пропозиція депутата щодо розміру матеріальної допомоги

(вказується депутатом Волинської обласної ради)            __________________________________

                                                                                                                                           (грн.,  прописом)

 

_______________                   ______________                    _________________

            (дата)                                              (підпис)                                     (Власне ім'я та

                                                                                                                    ПРІЗВИЩЕ депутата)

 

 

 

_______________________________________

***

Додаток 2

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждали від збройної агресії Російської Федерації, за зверненням до депутатів Волинської обласної ради

(абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу ІІІ)

 

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Волинської обласної ради

про надання одноразової грошової матеріальної допомоги

 Громадянину/громадянці:_______________________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

що проживає за адресою:_______________________________________________ ____________________________________________________________________,

(зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування)

на ________________________________________________________________.

(зазначити, на що спрямовуватиметься допомога)

Відповідні підтверджувальні документи додаються.

Депутат Волинської

обласної ради:                            ______________               ____________________

                                                                        (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові 

                                                                                                                   (за наявності) депутата)

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) депутата

Сума коштів

Підпис

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

                                  Додаток

до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та ветеранам ОУН – УПА, жителям Волинської області, яким виповнилось 100 і більше років, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності

(абзац другий пункту 1 розділу ІІІ)

 

Голові Волинської обласної державної адміністрації

___________________________________________

                           

                                             Від кого:             Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пільгова категорія громадян:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний стан (пенсіонер, безробітний, місце роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (місто, район, село, поштовий індекс, вулиця, номер будинку та квартири)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактний номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати одноразову грошову матеріальну допомогу як особі, яка опинилася в складних життєвих обставинах, у зв’язку з ____________________

(вказати причину)

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кошти перерахувати на рахунок в банку ________________________________

                                                                             (назва банку, міжнародний номер банківського рахунка)

____________________________________________________________________

 

До заяви додаю:

копію паспорта громадянина України, виготовлений у формі книжечки (відповідні сторінки за наявності), або ID-картку разом із витягом із реєстру територіальної громади;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган контролю);

відомість з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків заявника та членів сім’ї за останні шість місяців;

форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, дійсної протягом 90 календарних днів (за потреби);

акт/довідку про пожежу, складеної територіальним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, – для осіб, чиї житлові та/або господарські будівлі пошкоджені (знищені) внаслідок пожежі (за потреби);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, виданої в установленому чинним законодавством України порядку – для виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у Волинській області.

Даю згоду на обробку та використання персональних даних.

_________________                                      ________________________             (дата)                                                                                           (підпис)

 

__________________________________

 

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: Волинь, волинська ода, гроші, допомога
В тему