27 Липня 2019
Новини

Волинські виші увійшли в ТОП-50 найпопулярніших вишів України

Волинські виші увійшли в ТОП-50 найпопулярніших вишів України

Закінчилася вступна кампанія. Вчора були оприлюднені результати вступної кампанії в усіх вишах України.

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників.

Волинські виші цього року увійшли в ТОП-50 найпопулярніших вишів України.

Так, впевненим волинським лідером, який увійшов у тридцятку популярних вишів, залишається Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Цього року до вишу було подано 7773 заяви від абітурієнтів. Саме тому він займає 27 позицію у сотні найпопулярніших вишів країни.

Натомість Луцький національний технічний університет займає 54 позицію за популярністю. У 2019 році до цього вишу надійшло 4591 заява від абітурієнтів. 

Як і минулого року, лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

ТОП-100 популярних вишів України:

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кількість заяв - 42354.
 2. Львівський національний університет імені Івана Франка.Кількість заяв - 37380.
 3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Кількість заяв - 36371.
 4. Національний університет «Львівська політехніка». Кількість заяв - 31545.
 5. Київський національний торговельно-економічний університет. Кількість заяв - 25905.
 6. Національний авіаційний університет. Кількість заяв - 23513.
 7. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Кількість заяв - 20528.
 8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Кількість заяв - 19656.
 9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Кількість заяв - 16329.
 10. Київський університет імені Бориса Грінченка. Кількість заяв - 15477.
 11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область. Кількість заяв - 15326.
 12. Національний університет біоресурсів і природокористування України.Кількість заяв - 14418.
 13. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Кількість заяв - 14169.
 14. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Кількість заяв - 14132.
 15. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Кількість заяв - 13895.
 16. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Кількість заяв - 12366.
 17. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 11119.
 18. Запорізький національний університет. Кількість заяв - 10705.
 19. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Кількість заяв- 9610.
 20. Університет митної справи та фінансів. Кількість заяв - 9575.
 21. Київський національний університет культури і мистецтв. Кількість заяв - 9377.
 22. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Кількість заяв - 9342.
 23. Київський національний лінгвістичний університет. Кількість заяв - 9005.
 24. Національний університет харчових технологій. Кількість заяв - 8747.
 25. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Кількість заяв - 8218.
 26. Харківський національний університет радіоелектроніки. Кількість заяв - 8204.
 27. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кількість заяв - 7773.
 28. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Кількість заяв - 7661.
 29. Одеський національний політехнічний університет. Кількість заяв - 7165.
 30. Тернопільський національний економічний університет. Кількість заяв - 6870.
 31. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Кількість заяв - 6691.
 32. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Кількість заяв - 6587.
 33. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Кількість заяв - 6555.
 34. Київський національний університет технологій та дизайну. Кількість заяв - 6487.
 35. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Кількість заяв - 6243.
 36. Хмельницький національний університет. Кількість заяв - 6137.
 37. Національний університет «Одеська юридична академія». Кількість заяв - 5961.
 38. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кількість заяв - 5640.
 39. Державний університет телекомунікацій. Кількість заяв - 5582.
 40. Національний транспортний університет. Кількість заяв - 5497.
 41. Вінницький національний технічний університет. Кількість заяв - 5300.
 42. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кількість заяв - 5199.
 43. Сумський державний університет. Кількість заяв - 5105.
 44. Національний університет «Запорізька політехніка». Кількість заяв - 5065.
 45. Київський національний університет будівництва і архітектури. Кількість заяв - 4832.
 46. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Кількість заяв - 4821.
 47. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Кількість заяв - 4803.
 48. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Кількість заяв - 4696.
 49. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Кількість заяв - 4676.
 50. Одеська національна академія харчових технологій. Кількість заяв - 4661.
 51. Національний університет водного господарства та природокористування. Кількість заяв - 4659.
 52. Одеський національний морський університет. Кількість заяв - 4610.
 53. Вінницький національний аграрний університет. Кількість заяв - 4609.
 54. Луцький національний технічний університет. Кількість заяв - 4591.
 55. Рівненський державний гуманітарний університет. Кількість заяв - 4559.
 56. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України. Кількість заяв - 4498.
 57. Чернігівський національний технологічний університет. Кількість заяв - 4467.
 58. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Кількість заяв - 4384.
 59. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». Кількість заяв - 4341.
 60. Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету. Кількість заяв - 4312.
 61. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». Кількість заяв - 4265.
 62. Херсонський державний університет. Кількість заяв - 4145.
 63. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет». Кількість заяв - 4110.
 64. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Кількість заяв - 4069.
 65. Харківський національний медичний університет. Кількість заяв - 3920.
 66. Одеський національний економічний університет. Кількість заяв - 3797.
 67. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Кількість заяв - 3785.
 68. Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». Кількість заяв - 3770.
 69. Одеський національний медичний університет. Кількість заяв - 3762.
 70. Державний університет «Житомирська політехніка». Кількість заяв - 3756.
 71. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Кількість заяв - 3740.
 72. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Кількість заяв - 3626.
 73. Житомирський національний агроекологічний університет. Кількість заяв - 3586.
 74. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Кількість заяв - 3560.
 75. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Кількість заяв - 3530.
 76. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кількість заяв - 3508.
 77. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Кількість заяв - 3477.
 78. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Кількість заяв - 3365.
 79. Державний університет інфраструктури та технологій. Кількість заяв - 3330.
 80. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Кількість заяв - 3285.
 81. Запорізький державний медичний університет. Кількість заяв - 3250.
 82. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Кількість заяв - 3216.
 83. Університет державної фіскальної служби України. Кількість заяв - 3173.
 84. Львівський торговельно-економічний університет. Кількість заяв - 3127.
 85. Національний університет фізичного виховання і спорту України. Кількість заяв - 3064.
 86. Національний університет «Острозька академія». Кількість заяв - 3001.
 87. Полтавська державна аграрна академія. Кількість заяв - 2904.
 88. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Кількість заяв - 2877.
 89. Львівський державний університет внутрішніх справ. Кількість заяв - 2794.
 90. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Кількість заяв - 2753.
 91. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Кількість заяв - 2729.
 92. Міжнародний гуманітарний університет. Кількість заяв - 2693.
 93. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кількість заяв - 2683.
 94. Криворізький державний педагогічний університет. Кількість заяв - 2569.
 95. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Кількість заяв - 2552.
 96. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Кількість заяв - 2546.
 1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет». Кількість заяв - 2532.
 2. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Кількість заяв - 2479.
 3. Українська медична стоматологічна академія. Кількість заяв - 2475.
 4. Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». Кількість заяв - 2423.

 

 

Друзі! Підписуйтесь на наш канал в Telegram та сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: Україна, Волинь, суспільство, волинь, освіта, внз
В тему